Henriksen HR vil også være din kvalificerede headhunter og rekrutteringspartner.


AKTUELLE

STILLINGER

FOKUS PÅ TEAMWORK OG RESULTATER

Seriøse samarbejder mellem mennesker og jobs


Henriksen HR vil også være din kvalificerede headhunter og rekrutteringspartner.


Vi har et seriøst netværk og løser opgaver for kunder i hele Danmark. Vores kompetencer dækker både stærkt og bredt. Gennem tiden har vi været med til at rekruttere et betydeligt antal ledere og specialister, og i en stadig hårdere konkurrence om de bedste medarbejdere - vi ved derfor hvad vi taler om.


Udgangspunktet er altid, med det mindset, at arbejdet gøres med integritet og i fuld forståelse for de, ofte komplekse, problemstillinger der kan optræde.
Er du interesseret i en nærmere dialog om et samarbejde eller karrieremuligheder?


Få en fortrolig samtale om dine muligheder eller send os din ansøgning i form af et opdateret CV, i pdf format.


Telefon +45 3147  8001   Mail info@henriksen-hr.dk


Ikast-Brande Kommune

VEJINGENIØR - FAGKOORDINATOR - IKAST

Brian Henriksen - Frederik Henriksen

Brænder du for at arbejde med veje og har lyst til nye udfordringer?

Vej og Park, Ikast-Brande Kommune søger en ny kollega, som brænder for at arbejde med både anlæg og drift af veje. Der er tale om en nyoprettet stilling som fagkoordinator for Vejdriftsgruppen. Vejdriftsgruppen er organisatorisk placeret i Vej og Park, sammen med Grøndrift og Vejmyndighed, under Teknik og Miljø.

I Ikast-Brande Kommune er hovedparten af vores driftsopgaver inden for veje, stier og grønne områder inkl. sportsanlæg samt vintertjeneste hører under en samlet kontrakt, som varetages af en kontraktholder og en række fagansvarlige.

Vi søger en fagkoordinator som skal være med til at varetage planlægningen og koordineringen af kommunens drifts- og anlægsprojekter, og sikre, at vi opnår en god sammenhæng mellem anlæg og drift.


Du kommer måske fra en tilsvarende stilling, og har en relevant baggrund med erfaring inden for vejområdet med et grundlæggende kendskab til vejens mange elementer, materialer og funktioner. Har du derudover kendskab til vejlovgivning og et godt branchekendskab vil det være en fordel.

 

Få en fortrolig samtale om dine muligheder.


Telefon +45 3147  8001   Mail info@henriksen-hr.dk

 

WSP Danmark A/S

SPORINGENIØR - HØJE TAASTRUP - AARHUS

Brian Henriksen - Frederik Henriksen

Kom og vær med til at sætte dit præg på fremtiden.


Så er der nye karrieremuligheder, her er måske din mulighed for til at udvikle dig i en stilling med mere ansvar.


Vil du være med til at arbejde på komplekse jernbaneinfrastruktur projekter i et internationalt jernbanemiljø? Og er du klar til at være en del af vores internationale jernbanemiljø med base i WSP Danmark?


Vi søger en profil som kan repræsentere faget spor og sporkonstruktioner på tværs i vores organisation. Du vil indgå i et tæt samarbejde med kollegaer indenfor andre fagområder. Som medarbejder hos os vil du få mulighed for at arbejde sammen med et stort netværk af jernbaneingeniører i det globale WSP-netværk. Du vil opleve en stor tværfaglig tilgang til opgaverne med en gensidig hjælpsomhed. Kulturen i gruppen er international og helt uformel.


WSP har mange spændende projekter i pipeline både internationalt samt lokalt i Danmark. Gruppen er en del af WSP Danmarks Transport og Infrastruktur enhed med 100 medarbejdere på tværs af fagområder.


Vi har ledige stillinger ved vores afdelinger i både Viby J. ved Aarhus og i Høje Taastrup.


Få en fortrolig samtale om dine muligheder.


Telefon +45 3147 8001 Mail info@henriksen-hr.dk

 

WSP Danmark A/S

SENIOR BROINGENIØR TIL INTERNATIONALE OG DANSKE PROJEKTER - HØJE TAASTRUP

Brian Henriksen - Frederik Henriksen

Vi er på jagt efter dig, der brænder for at designe bro- og anlægskonstruktioner i et spændende miljø. Vi søger en dygtig broingeniør med erfaring til at arbejde på broprojekter.


Du bliver en del af vores broafdeling med mange spændende projekter i pipeline. Lige nu arbejder vi på broprojekter i Australien, Norden, UK og Danmark. Kulturen i afdelingen er international og helt uformel.


Som medarbejder hos os vil du få mulighed for at arbejde sammen med et stort netværk af broingeniører i det globale WSP-netværk. Du vil opleve en stor tværfaglig tilgang til opgaverne med en gensidig hjælpsomhed.


Konkret får du hos os mulighed for at blive indgå i følgende arbejder:


Projektering og design af broprojekter. Fagledelse, udarbejdelse af statiske beregninger og andre tekniske rapporter.

Arbejde på internationale broprojekter, Australien, UK, Norden, mv.

Samarbejde med andre broingeniører i afdelingen samt i det internationale bronetværk i WSP global,

Udarbejdelse af tilbud og salg i Danmark samt på internationale projekter i samarbejde med gruppelederen.


Få en fortrolig samtale om dine muligheder.


Telefon +45 3147  8001   Mail info@henriksen-hr.dk

 

WSP Danmark A/S

VEJINGENIØR - SENIORPROJEKTLEDER - HØJE TAASTRUP - AARHUS

Brian Henriksen - Frederik Henriksen

Kom og vær med os i Infrastrukturafdelingen i WSP.


Vi er en landsdækkende afdeling med et super godt kollegialt sammenhold og høj arbejdsglæde.

Afdelingen har en klar vækststrategi og dækker fagligt bredt med en trafikplanlægningsgruppe, en vejafvandingsgruppe, en havnegruppe samt en vejanlægsgruppe, hvor du kommer til at være med.


Du skal være med til at videreudvikle WSP inden for vejområdet, omkring følgende områder:

Vejprojektering af større vejanlæg og trafiksaneringer, cykelstier, kryds mv. Klimatilpasning af og på vejanlæg. 3D modelbygning.


Du har ansvaret for den daglige ledelse af projektet i dialog med kunden og projektejeren, herunder at projektet opfylder fastlagte krav og målsætninger til tid, økonomi og kvalitet, samt for at sikre at projektet gennemføres og realiseres i overensstemmelse med aftalegrundlaget og i henhold til gældende lovkrav og bekendtgørelser.


Få en fortrolig samtale om dine muligheder.


Telefon +45 3147 8001 Mail info@henriksen-hr.dk


 

WSP Danmark A/S

ENERGIINGENIØR - HØJE TAASTRUP

Brian Henriksen - Frederik Henriksen

Bliv Future Ready sammen med os!

Bliv en del af Forsyning & Anlægsteknik, hvor vi arbejder med bæredygtige løsninger inden for spildevand, drikkevand og varmeforsyning, og du kommer til at arbejde på opgaver på tværs af hele forretningen:


Projektledelse på varme, køl og el projekter, herunder tværfaglige projekter

Energiplanlægning i forbindelse med større anlægs- og byggeprojekter samt byggemodning og byudvikling

Bygherrerådgivning, herunder udarbejdelse projektforslag, scenarier o.lign.,

myndighedshåndtering, økonomi, energifællesskaber, miljøforhold

Borgermøder, etablering af Amba’er, termonet og energifælleskaber


Du har 5-10 års erfaring fra branchen, og lyst til at udvikle forretningen og dig selv. Kompetenceudvikling er en naturlig del af hverdagen igennem sparring med kolleger og erfaringsindsamling fra opgaveløsninger.

Du brænder for at arbejde med grøn omstilling, at gøre en forskel for en mere bæredygtig fremtid motiverer dig i dit arbejde.

Du har viden og erfaring indenfor flere af følgende områder: fjernvarme og -køling, jordvarme, solenergi, vindenergi, varmelagring og kendskab til PtX

Du har et godt kendskab til el- og varmeforsyningsloven

Du er kundeorienteret med flair for projektudvikling og salg og har et godt kundenetværk.


Få en fortrolig samtale om dine muligheder.


Telefon +45 3147 8001 Mail info@henriksen-hr.dk


 

FLERE

STILLINGER


Kunne du ikke finde stillingen eller ønsker du at høre lidt mere?

En del af vores opgaver besættes helt uden annoncering, men direkte fra vores emnearkiv og netværk. 


I en stadig hårdere konkurrence om at være bedst, er vores integritet ufravigelig, i et samarbejde betyder det også at du kan stole på os.


Kontakt os gerne, til en fortrolig samtale om dine muligheder, måske vi allerede har din næste karrieremulighed.