Henriksen HR vil også være din kvalificerede headhunter og rekrutteringspartner.


AKTUELLE

STILLINGER

FOKUS PÅ TEAMWORK OG RESULTATER

Seriøse samarbejder mellem mennesker og jobs


Henriksen HR vil også være din kvalificerede headhunter og rekrutteringspartner.


Vi har et seriøst netværk og løser opgaver for kunder i hele Danmark. Vores kompetencer dækker både stærkt og bredt. Gennem tiden har vi været med til at rekruttere et betydeligt antal ledere og specialister, og i en stadig hårdere konkurrence om de bedste medarbejdere - vi ved derfor hvad vi taler om.


Udgangspunktet er altid, med det mindset, at arbejdet gøres med integritet og i fuld forståelse for de, ofte komplekse, problemstillinger der kan optræde.
Er du interesseret i en nærmere dialog om et samarbejde eller karrieremuligheder?


Få en fortrolig samtale om dine muligheder eller send os din ansøgning i form af et opdateret CV, i pdf format.


Telefon +45 3147  8001   Mail info@henriksen-hr.dk


Norna Playgrounds A/S

STILLINGEN ER BESAT

Brian Henriksen 

Hos Norna Playgrounds, i Brædstrup, designer og producerer vi naturlegeredskaber til hele verdenen. Vores legeredskaber er til naturlig og fri leg for alle, i et bæredygtigt og sikkert design.


Selvstændig og forandringsparat teamplayer med lyst til nyt


Vi søger en passioneret og dygtig teknisk designer, som vil være med til at forme fremtidens sikre og innovative naturlegepladser. I et tæt samarbejde med produktionen og salgsafdelingen vil du spille en central rolle i at forme børns leg og læring. Med dit skarpe øje for detaljen og din tekniske tilgang til den kreative løsning, bliver du en nøgleperson i forhold til at sikre, at vores legeredskaber er sikre, nemme at etablere og holdbare over tid.


Du har sikkert 3-5 års erfaring som teknisk designer, helst fra en produktionsvirksomhed. Erfaring med Autodesk Inventor og Vault er essentiel, kendskab til Frame Generator en fordel.


Få en fortrolig samtale om dine muligheder.


Telefon +45 3147  8001   Mail info@henriksen-hr.dk

 

Ikast-Brande Kommune

STILLINGERNE ER BESAT

Brian Henriksen 

Brænder du for en alsidig hverdag inden for vejområdet? – interesserer du dig for trafiksikkerhed, anlægsprojekter eller kollektiv trafik? Trænger du til nye spændende opgaver og en flok nye skønne kollegaer? – Så kom og bliv en del af Vej og Park ved Ikast-Brande Kommune.


Vi søger to nye gode kollegaer til vores vejmyndighedsgruppe.


Begge stillinger er i det team, der hedder Myndighed, der overordnet set arbejder med trafiksikkerhed, anlægsopgaver, myndighedssager og snart også kollektiv trafik. Vi er et team på 5 personer, så der er gode muligheder for at komme til at arbejde med lidt af hvert. Hvilke konkrete opgaver du kommer til at sidde med, afhænger af hvad du har med i din bagage og hvad du har lyst til at byde ind med.


Opgaverne 

Udarbejdelse af uheldsstatistik og analyser, borgerhenvendelser, udvælgelse og prioritering af projekter fra kommunens trafikplan, gennemførelse af cyklepuljeprojekter og andre større og mindre anlægsopgaver, godkendelse af private byggemodninger samt evt. deltagelse i det regionale Supercykelstisamarbejde i Region Midtjylland.


I forhold til kollektiv trafik er opgaverne planlægning af skolebuskørsel, udbud af kollektiv trafik fra 2025, udbud af byrumsudstyr, opfølgning på økonomi samt dialog og vejledning af borgere.


Få en fortrolig samtale om dine muligheder.


Telefon +45 3147 8001   Mail info@henriksen-hr.dk

 

Tårnby Kommune

LEDER AF VEJ, TRAFIK OG GRØNNE BYRUM

Brian Henriksen 

Karrieremulighed for ambitiøs og stærkt kommunikerende leder med solide samarbejdsevner.
Kan du lide at have med mange mennesker at gøre i en foranderlig hverdag, hvor du skal favne at være stærk på administration og analyse og samtidig holde styr på en solid driftsorganisation? Så skal du søge dette job hos os i Tårnby Kommune.

Tårnby Kommune er under forandring, vi er ambitiøse for den retning vi nu sætter i arbejdet med at udvikle vores kommune, så vi i endnu højere grad kan levere helhedsorienterede løsninger til vores borgere og erhvervsliv.

Du skal lede et bredt hold af dygtige medarbejdere med meget forskellige faglige profiler, der arbejder i spændet fra drift og anlæg af veje, myndighedsopgaver, trafiksikkerhed, udvikling af grønne byrum, biodiversitet og bæredygtighed, kollektiv trafik, parkering og drift af vores materielgård, hvor vi også har et vinterberedskab.


Du får ledelsesansvar for 13 medarbejdere på Rådhuset, to driftsledere og deres i alt ca. 80 medarbejdere. Du bliver en del af den samlede ledelse med fire øvrige ledere på dit niveau med reference til to centerchefer.


Få en fortrolig samtale om dine muligheder.


Telefon +45 3147  8001   Mail info@henriksen-hr.dk

 

WSP Danmark A/S

STILLINGEN ER BESAT

Brian Henriksen 

Kom og vær med os i Infrastrukturafdelingen i WSP.


Vi er en afdeling med et super godt kollegialt sammenhold og høj arbejdsglæde.

Afdelingen har en klar vækststrategi og dækker fagligt bredt med en trafikplanlægningsgruppe, en vejafvandingsgruppe, en havnegruppe samt en vejanlægsgruppe, hvor du kommer til at være med.


Du skal være med til at videreudvikle WSP inden for vejområdet, omkring følgende områder:

Vejprojektering af større vejanlæg og trafiksaneringer, cykelstier, kryds mv. Klimatilpasning af og på vejanlæg. 3D modelbygning.


Du har ansvaret for den daglige ledelse af projektet i dialog med kunden og projektejeren, herunder at projektet opfylder fastlagte krav og målsætninger til tid, økonomi og kvalitet, samt for at sikre at projektet gennemføres og realiseres i overensstemmelse med aftalegrundlaget og i henhold til gældende lovkrav og bekendtgørelser.


Få en fortrolig samtale om dine muligheder.


Telefon +45 3147 8001 Mail info@henriksen-hr.dk


 

WSP Danmark A/S

STILLINGEN ER BESAT

Brian Henriksen 

Vil du være med til at arbejde på komplekse jernbaneinfrastruktur projekter i et internationalt jernbanemiljø? Og er du klar til at være en del af vores internationale jernbanemiljø med base i WSP Danmark?


Vi søger en erfaren og engageret projektchef til vores afdeling inden for baneprojekter. Som projektchef vil du have ansvaret for at lede og koordinere vores baneprojekter fra start til slut, og du vil spille en central rolle i at sikre succesfuld gennemførelse af projekter i overensstemmelse med kundens krav.


WSP har mange spændende projekter i pipeline både internationalt samt lokalt i Danmark. Gruppen er en del af WSP Danmarks Transport og Infrastruktur enhed med 120 medarbejdere på tværs af fagområder.


Få en fortrolig samtale om dine muligheder.


Telefon +45 3147 8001 Mail info@henriksen-hr.dk
 

FLERE

STILLINGER


Kunne du ikke finde stillingen eller ønsker du at høre lidt mere?

En del af vores opgaver besættes helt uden annoncering, men direkte fra vores emnearkiv og netværk. 

I en stadig hårdere konkurrence om at være bedst, er vores integritet ufravigelig, i et samarbejde betyder det også at du kan stole på os.


Kontakt os gerne, til en fortrolig samtale om dine muligheder, måske vi allerede har din næste karrieremulighed.